ContactVoor alle informatie over deze website en het aanleveren van meterialen kunt u terecht bij webmaster Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl).

Op deze pagina komt binnenkort ook informatie over het ASC archief dat is ondergebracht bij het Gemeeente Archief Leiden. Tevens staan we hier straks graag even stil bij de archivarissen en scribenten van ASC die in de voorliggende periode veel tijd en energie hebben gestoken in het waarborgen van het cultureel erfgoed van ASC. Mede dankzij hun inzet is het mogelijk deze website te baseren op de rijke geschiedenis van ASC. Tot slot gaat veel dank uit naar al die oud-leden, familieleden en fans die de moeite hebben genomen fotos in te zenden en informatie aan te vullen.

We maken ook regelmatig dankbaar gebruik van de volgende historische bronnen en websites:

Koninklijke Bibliotheek, afdeling kranten
Vereniging Oud Oegstgeest
Digitaal Fotoarchief Oegstgeest
Regionaal Archief Leiden
Historische Vereniging Oud Leiden
Geschiedenisbank van Zuid-Holland