Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1928

ASC, beter gezegd Ajax, valt de eer te beurt de cricket-interland tussen Holland en België te organiseren. De tweedaagse wedstrijd wordt op 20 juni en 1 juli in Oegstgeest verspeeld. België komt tot 106 en 190 runs, Holland tot 182 en 115 voor zes en wint daarmee.
In die jaren is het veld aan de De Kempenaerstraat in graspacht gegeven aan vrachtrijder Van der Luyt. Hij mag zijn paarden op het veld laten grazen. Als tegenprestatie moet hij het gras maaien, wat drie dagen werk met een zeis betekent. Pas nadat een handgrasmaaimachine is aangeschaft, gaat dat veel sneller. Het werk duurt nu nog maar één dag. Hoe dan ook: mede door het maaien van Van der Luyt en het betere rolwerk van de Ierse trainer van Ajax, Tommy Rice, is het veld in een dermate goede conditie dat de NCB besluit Ajax een interland te gunnen.