Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1930

Ro Josson wordt benoemd tot erelid van ASC. Hij is het eerste lid, na het samengaan van Ajax en De Sportman, dat deze onderscheiding ten deel valt. En, niet ten onrechte. Josson mag één van de grootste ASCers uit de geschiedenis worden genoemd. Voetballend, Josson maakt als achterspeler furore in het team dat in de twintiger jaren op het hoogste niveau uitkomt, maar ook op het vlak van clubliefde. Want daar mag je toch wel van spreken als een voetballer in het seizoen elke week weer vanuit Brussel overkomt om een partijtje te voetballen.
De naam van Ro Josson, ook nog eens goed voor veertig wedstrijden in Ajax één, is eveneens onlosmakelijk verbonden aan die van Teun Mooy, de terreinknecht die ASC veertig jaar trouw dient en in 1940 noodlottig om het leven komt. ’Toen Ro Josson zich in de moeilijkste jaren de opoffering getroostte om iederen Zondag van Brussel naar Leiden te komen, stond des Zaterdagavonds krantvast Teun aan het station om hem te verwelkomen. ’s Zondagsavonds kwam hij altijd in de Harmonie waarschuwen: ’Meneer Josson, ’t is tijd voor den trein’.