Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1932

Het achtste lustrum van ASC wordt gepast gevierd. Ook al geven de sportieve prestaties dan minder reden tot feesten, zo blijkt uit de inleiding van het programmaboek:
’Het Bestuur en Feestcommissie 1932 van de vereeniging ’Ajax-Sportman-Combinatie’ bieden U ter gelegenheid van het Veertigjarig bestaan dit Feestprogramma aan, in de meening dat Gij, ondanks onze minder gunstige sportieve prestaties nog even zeer als wij ’Rood-Zwart denkt en Rood-Zwart voelt’ en dat Gij er nog niet aan wanhoopt onze Veertigjarige nogmaals te brengen op de plaats waar zij krachtens haar traditie thuis behoort. Uw aller belangstelling in de laatste weken zoo dikwijls ondervonden, is ons een kracht om voort te werken aan den groei en bloei van onze al-oude vereeniging. Wij van onzen kant wekken U nogmaals op om ons Veertigjarig-feest met opgewektheid mee te vieren’.