Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.

1935, Politietoezicht bij ASC


foto: Leidsch Dagblad zaterdag 1 juni 1935Aantal keren bekeken: 1546

In de rubriek `Ingezonden stukken` verscheen de onderstaande brief naar aanleiding van een bezoek aan het immens populaire ASC-terrein in die dagen. Lees en verbaas!

Voetballen te Oegstgeest en het politietoezicht aldaar.

Gelet op mijn ervaringen j.l. Zondagmiddag te Oegstgeest, in de omgeving van het voetbalterrein van A.S.C. meende ik goed te doen in het belang van h.h. autobezitters te wijzen op het volgende.
Nabij genoemd terrein met mijn auto aankomende, werd mij door een agent van politie een parkeerplaats gewezen voor mijn auto.
Gelet op deze aanwijzing kan men toch veilig aannemen dat wanneer de politie zelf een dergelijke aanwijzing geeft, iedere wagen veilig staat. Het tegendeel moest ik echter wedervaren, want toen ik na afloop der voetbalmatch van het voetbalterrein kwam, zag ik wel verschillende agenten in de omgeving, die wel eenige jongens uit de daar staande boomen en knotwilgen jaagden, doch het blijkbaar niet noodig vonden, ook een wakend oog in het zeil te houden op de ter plaatse geparkeerd staande auto`s. Het bleek mij dat talrijke personen als gratis staanplaats hadden verkozen de kappen der verschillende auto`s, die daardoor begrijpelijk min of meer beschadigd werden. Het ware toch zeker beter geweest, indien de politie ook in dit opzicht meer diligent ware geweest.
Met dank voor plaatsing.
J. Bezemer - Alphen a.d. Rijn

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij ons met den chef veldwachter te Oegstgeest in verbinding gesteld, die ons opmerkte, dat bij een wedstrijd , als van Zondag j.l. met een toeschouwersaantal van pl.m. 6500, de auto`s naar omliggende straten verwezen moeten worden, in het belang van de verkeersveiligheid. De politie kan echter verder niet aansprakelijk zijn voor deze auto`s, daar er geen speciaal parkeerterrein is en de agenten niet als "parkeerknechts" fungeeren. Wil men zijn auto beschermen, dan gelieven de eigenaars daar zèlve voor te zorgen. De politie moet óók elders rond het terrein surveilleeren. Intusschen heeft zij ook wel degelijk meerdere malen personen van de kappen der auto`s weggejaagd.

[Integraal overgenomen uit het Leidsch Dagblad van zaterdag 1 juni 1935, de betreffende wedstrijd werd dus gespeeld op zondag 26 mei 1935. Deze wedstrijd betrof de promotiewedstrijd 3e klasse KNVB tussen U.V.S. en De Kennemers die op neutraal (ASC-)terrein werd gespeeld. De entreeprijzen waren als volgt: tribune 75 cent, staanplaatsen 30 cent, jongens 15 cent, werkloozen 15 cent (op vertoon van beurskaart). Voorverkoop onder andere bij Sigarenmagazijn "Moderne" in de Deutzstraat op nummer 5.]


1 reactie gevonden.

Hans Schiphorst schreef op 18-04-2012 20:22
Prachtige historie. Omdat ik vroeger in de Duivenvordestraat woonde pal tegenover ASC herinner ik mij wel drukke zondagen met vooral veel fietsers weet Gé Schoonwater vast nog wel). Moest je overigens ook voor betalen. Het zou natuurlijk ook een oplossing voor het huidige parkeerprobleem kunnen zijn als je iedereen op het dak van de auto's de wedstrijden laat bekijken.

1935

Het jaar waarin de laatste fusies plaatsvinden. Racéel (veelal als RCL in de boeken verdwenen) en Fides Pacta gaan op in ASC. Fusies die, zoals ook in voorgaande gevallen, een positieve stimulans betekenen.
Bij die fusies is een hoofdrol gereserveerd voor Jan van der Weerd. Van hem komt, als voorzitter van de zaterdagvoetbalvereniging Fides Pacta, in hoofdzaak het initiatief om zijn vereniging, Racéel en ASC samen te brengen. Nadat de fusie een feit is, neemt Van der Weerd zitting in het bestuur van ASC. Hij zal zeven jaar bestuurslid blijven, tot het moment waarop hij naar Amsterdam vertrekt. Met Van der Weerd - die zich nog in allerlei commissies verdienstelijk maakt en met Harry de la Bije en Gerrit Prevo de grote animator is achter het wederom verschijnen van ’Rood-Zwart - maken ook ’Fides Pactanen’ als Piet Mooten en Arie van Duuren hun entree in ASC.