Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1947

Die niet zo brede basis breekt Ajax een jaar later al op. Het 55 jaar ’jonge’ Ajax degradeert naar de derde klasse. Een slecht voorbeeld dat een jaar later door de voetballers zal worden gevolgd. Trouwens, over slechte voorbeelden gesproken: in het seizoen ’46-’47 wordt de voetbaltraining ’bij gebrek aan belangstelling’ stopgezet. De spelers tonen echter berouw en hun goede wil, in hetzelfde seizoen kan trainer-voorzitter Sieb Koopmans weer met zijn pupillen aan de slag.