Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1953

Een bestuurlijke crisis wordt in de kiem gesmoord door een ’ferme toespraak’ van de een jaar eerder tot ere-voorzitter benoemde Iman Dozy. Hij wijst ’op de verplichtingen ten aanzien van ons verleden en onze traditie’. Het cricketseizoen verloopt matig, mogelijke nieuwe accommodaties worden besproken met de gemeente Oegstgeest. Het ASC-terrein heeft te lijden van ’baldadigheid der jeugd’.
Maar het is niet alleen kommer en kwel. ’Bedriegen de voortekenen ons niet dan kan in de a.s. competitie aan de De Kempenaerstraat de nieuwe warmwater-installatie in gebruik worden genomen’. Met andere woorden: er kan tegen een kleine vergoeding warm worden gedoucht bij ASC. Dat wil zeggen: de leden van ASC kunnen dat. De kleedkamer van de gasten zal pas een vijftal jaren later van warm water worden voorzien...