Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1992

ASC bestaat honderd jaar. Een jubileum dat uitbundig zal worden gevierd. Met een duel tegen het Nederlands elftal als sportief-, en een groot eeuwfeest op Kasteel Oud-Poelgeest als extra-sportief hoogtepunt.
Hetgeen niet wegneemt dat de jubileumactiviteiten wel degelijk overschaduwd worden door het overlijden van een voor de vereniging uiterst belangrijke oud-voorzitter. Vijf dagen voor zijn 69e verjaardag verliest Jan Splinter de ongelijke strijd tegen zijn ziekte. Splinter is van 1972-1977 en 1982-1990 als voorzitter van onschatbare waarde voor de Ajax Sportman Combinatie. Zowel in zijn eerste, als in zijn tweede periode slaagt hij er in de vereniging uit een diep dal te halen. Dat ASC nu als een gezonde club het eeuwfeest viert, is zeker niet in de laatste plaats de verdienste van Jan (en de gehele familie) Splinter.
Het maakt de verwijdering tussen Splinter en de vereniging van de afgelopen twee jaar des te triester.