Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1903

De Leidse voetbalverenigingen ressorteren aan het begin van de eeuw onder de Haagsche Voetbal Bond. Geen ideale situatie, de Leidenaars voelen zich ’stiefmoederlijk behandeld’, menen dat de HVB de belangen van de Haagse clubs laat prevaleren boven die van hen. Het eerste van Ajax heeft daar geen last van (dat speelt landelijk), maar de reserve-elftallen en clubs als De Sportman, KVV, LVV en het Voorschotense Beresteyn zijn aangewezen op partijtjes tegen bevriende verenigingen, omdat de HVB zich daarover niet bekommert. LVB-erelid Schutte in het gedenkboek dat de Leidsche Voetbal Bond in 1928 uitbrengt ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan: ’Deze omstandigheden maakten dat het initiatief van Ajax-penningmeester A.J. Bronkhorst te Leiden tot oprichting van een Leidsche organisatie gretig gehoor vond. Zoo hebben Ajax, Sportman en Beresteyn gesticht den LVB, waarvan de clubkleuren (rood-zwart-groen-wit) terug zijn te vinden in den vierkleur van den bond’.
Op 18 november 1903 wordt op initiatief van de drie genoemde clubs de LVB opgericht. De bond moet overigens nog even wachten op erkenning. ’De NVB voelde er wel voor maar zat gebonden aan zijn contract met de HVB dat net vernieuwd was’.