Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1926

ASC en Ajax handhaven zich op het hoogste niveau. De voetballers moeten er daartoe opnieuw een fikse sprint uitpersen. De gemeente Leiden verzorgt een dieptepuntje. De ’Ajax-laan’ wordt door de Leidse gemeenteraad, zonder enig gevoel voor historie, omgedoopt in Nachtegaallaan. Voorzitter Freek Wempe maakt duidelijk hoe de gevoelens binnen ASC zijn: ’Met leedwezen nemen wij, leden van ASC, van deze naamsverandering kennis. Hoe tallooze malen keken wij niet met gerechtvaardigen trots naar het naambord aan den ingang van het laantje; het was immers onze Ajax-laan! (...) Wederom heeft de overheid jegens de voetbalsport en dan speciaal tegenover onze vereeniging zich buitengewoon onvriendelijk betoond. Doch welke verdere maatregelen zij in ons nadeel eventueel zal treffen, nooit zal zij ons de herinnering aan het roemrijk verleden van onze beide voorvaderen, Ajax en Sportman, kunnen ontnemen, ook niet door het uitwisschen van historische namen. Deze herinnering toch is en blijft voor eeuwig ons heilig bezit!’.