Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1941

Een jaar na het overlijden van ’Speur’ Janssen maakt ASC nog eens duidelijk dat er echt een volbloed ASCer is heengegaan. Op de begraafplaats aan de Zijlpoort wordt een door de vereniging aangeboden gedenksteen onthuld ’als een blijvend bewijs van dankbaarheid’. De tekst op de steen: ’In dankbare herinnering aan zijn persoon en vriendschap ; opgedragen aan den Heer J.G.A. Janssen, Eere-lid van ASC, Geboren 10 augustus 1897, Overleden 25 juni 1940’.