Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1898

Het jaar begint met een fusie. Op 1 januari sluit de jeugdclub Unie zich bij Ajax aan. De titel gaat net aan de neus van de voetballers van Ajax voorbij. Er wordt dit jaar voor het eerst internationaal gecricket achter ’Pomona’, tegen Castle Cary CC. Voorwaar een gedenkwaardig jaar voor de vereniging die zich als topclub aan het ontwikkelen is. Een topclub rond de eeuwwisseling die overigens met geheel andere zaken te maken heeft dan tegenwoordig het geval is. Zo leert een stukje uit de notulen van een in de Harmonie gehouden bestuursvergadering in dit jaar dat Ajax een nota ontvangt vanwege vertrapt gras.
En de ’mollebaas’ krijgt vijf gulden ’voor het vangen van mollen dat genoemde baas zeer handig deed’.