Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1935

Het jaar waarin de laatste fusies plaatsvinden. Racéel (veelal als RCL in de boeken verdwenen) en Fides Pacta gaan op in ASC. Fusies die, zoals ook in voorgaande gevallen, een positieve stimulans betekenen.
Bij die fusies is een hoofdrol gereserveerd voor Jan van der Weerd. Van hem komt, als voorzitter van de zaterdagvoetbalvereniging Fides Pacta, in hoofdzaak het initiatief om zijn vereniging, Racéel en ASC samen te brengen. Nadat de fusie een feit is, neemt Van der Weerd zitting in het bestuur van ASC. Hij zal zeven jaar bestuurslid blijven, tot het moment waarop hij naar Amsterdam vertrekt. Met Van der Weerd - die zich nog in allerlei commissies verdienstelijk maakt en met Harry de la Bije en Gerrit Prevo de grote animator is achter het wederom verschijnen van ’Rood-Zwart - maken ook ’Fides Pactanen’ als Piet Mooten en Arie van Duuren hun entree in ASC.