Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.

1945, bij ASC


foto: René van Velzen, Emiel SluytermanAantal keren bekeken: 4048

Op de achterzijde staat de datum 3 juni 1945. Welke wedstrijd het betreft en welke militairen er op de foto staan is vooralsnog onbekend.1945

Uit de eerste Rood-Zwart van na de oorlog, januari 1946: ’Maar serieus vrienden; ook het verenigingsleven heeft vijf jaren een geduchte knauw gekregen en nu pas kan dit leven zich gelijk een genezende zieke, heel langzaam gaan herstellen’.