Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1982

Het nu 90-jarige ASC doet het aanzienlijk beter. In de competitie wordt ASC tweede achter Alkmania. In de nederlaagwedstrijden ontpopt Noordwijk (met huidige trainer John Manuputty in de gelederen) zich als een wolf in schaapskleren. Na de tegenstander op heuse champagne te hebben verrast, wordt ASC aan alle kanten geveegd: 1-11. De lagere teams gaan vanaf dit seizoen gebruik maken van een UDO-veld.
Het keurkorps van Ajax degradeert net niet, ook al omdat Johan Gordinou de Gouberville (32 wickets á 11.97 en een battinggemiddelde van 34.33) de sterren van de hemel speelt. Vrijwel alle Ajax-teams hebben het dit seizoen knap moeilijk, zo worden de dames een-na-laatst. Flamingo’s, Still Going Strong en het Nederlands damesteam bezoeken Ajax in het kader van de festiviteiten. Peter van Rood doet tegen de dames van zich spreken: hij slaat een century.
ASC moet het vanaf dit jaar stellen zonder het ’oude clubhuis’. Achterstallig onderhoud aan het uit 1917 daterende, sinds 1966 als jeugdclubhuis dienstdoende historische gebouwtje is er de reden van dat het clubhuis, volgens hen die er over gaan, niet meer kan worden gered. Waarop de slopershamer haar werk verricht en het houten gebouw, waar Harry Kerkvliet zo lang de scepter heeft gezwaaid, met de grond wordt gelijk gemaakt.