Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1940

’Als een ware onheilstijding ging in den namiddag van Dinsdag 25 Juni het droeve bericht van mond tot mond door de Sleutelstad: ’Speur’ Janssen is overleden’.
Rood-Zwart is aan zijn zevende jaargang toe, als in juni 1940 het zesde nummer verschijnt. Het nummer telt acht pagina’s, ruim vier zijn besteed aan het verscheiden van de man die als achttienjarige al in het bestuur van Ajax plaatsneemt, aan de basis staat van de belangrijke fusies met De Sportman en DSV, intern de motor is achter de ’voorbeeldige inwendige organisatie’, met vriend Cees van Dorp schrijver van kostelijke revue-uitvoeringen en ook nog eens dè hoofdredacteur is die Rood-Zwart in die jaren maakt tot een blad dat door gans sportminnend Leiden zo graag wordt gelezen. Janssen is in 1936 tot erelid van ASC benoemd.