Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1952

Ajax speelt zich terug op tweede klasse niveau. Het kampioenschap van de derde klasse D wordt niet alleen binnen rood-zwart met vreugde begroet. Zo blijkt uit het verslag dat in het blad ’Cricket’ kan worden teruggevonden: ’Het zal iedereen tot vreugde stemmen te lezen dat het al-oude Ajax, na zovele (zeer) moeilijke jaren thans weer in duidelijk opgaande lijn is. Laten wij hopen dat deze lijn ook in de komende jaren een rechte lijn zal blijken te zijn’.
De voetballers moeten zich ’behelpen’ met een groots opgezet jubileumtoernooi. DWS, ’t Gooi, Blauw Wit en Xerxes geven acte de présence op De Kempenaerstraat. ’Dwars door Leiden’ wordt opnieuw gewonnen.
Maar het jaar staat toch vooral in het teken van het 60-jarig bestaan. Het halve eeuwfeest is tien jaar eerder in het water gevallen, maar ASC haalt de schade dubbel en dwars in. Het twaalfde lustrum is ’geslaagd in alle onderdelen’. Of het nu dat demonstratie-duel tussen ’t Gooi en Blauw Wit is, of die zo feestelijke receptie, of die ere-wedstrijd tussen VOC en ASC - het loopt allemaal voorspoedig en vormt voor de redactie van Rood-Zwart de reden voor een meer dan feestelijke reportage. Waaraan ook door Karel Lotsy wordt meegewerkt. De voorzitter van de KNVB constateert als oud-lid van Ajax dat ’de geest, de liefde voor traditie en de idealen ten aanzien van de sportbeoefening bij ASC gebleven zijn, zoals ik die aantrof toen ik ruim veertig jaar geleden lid van het aloude Ajax was. Dit te mogen constateren was voor mij het hoogtepunt uwer feestelijkheden’.