Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1954

ASC begroet het driehonderdste lid, aspirant-lid P. Kerkhoff. Op de buitengewone ledenvergadering zegt Han de Jongh dat het voor hem ’buiten enige twijfel staat dat wij in ASC honderd procent amateurs blijven’. Hij is niet tegen betaald voetbal, maar dan moeten in de competitie amateurisme en betaald voetbal streng gescheiden worden.
Sieb Koopmans treedt af als voorzitter na deze functie vanaf 1937 te hebben vervuld. De verdiensten van Koopmans voor de vereniging ASC zijn ’vele’. Of het nu in zijn functie van bestuurder is, of als trainer of ’terreinknecht’; Koopmans zet zich met hart en ziel en meer dan honderd procent voor de club in. ’Sieb is een groot ASC-er’, zo wordt gesteld, en niemand kan het met die stelling oneens zijn. Zijn benoeming tot ere-voorzitter is dan ook nog slechts een kwestie van tijd.
Sportief doet Ajax goede zaken. De cricket-afdeling kan een tweede team voor de competitie inschrijven.