Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1923

Nu blijkt ASC ook in de tweede klasse B te sterk voor de verzamelde concurrentie. In de daaropvolgende ’moordcompetitie’ met vijf andere teams wordt de promotie naar de eerste klasse (de hoogste) van de Nederlandsche Voetbal Bond een feit.
Ajax pakt - voor de zoveelste maal - de titel in de tweede klasse van de NCB. De eerste promotiewedstrijd tegen Rood en Wit wordt met achttien runs verschil verloren, de tweede, wegens de vergevorderde staat van het seizoen, niet meer gespeeld.
De opgaande lijn in de sportieve prestaties leiden nu ook op
andere gebieden tot grote dingen. Op 1 januari 1923 verschijnt het eerste nummer van het club-orgaan Rood-Zwart. De redactie wordt gevormd door L.J.G.A. (’Speur’) Janssen, Henk Wamsteker en L.E. Nieuwenhuizen-Segaar. Het clubblad zal uitgroeien tot een van de mooiste van Nederland. Ook de accommodatie wordt nadrukkelijk verbeterd. Timmerman/aannemer De Jongh realiseert de schitterende houten tribune die eenenveertig jaar later afbrandt.