Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.

1946, ASC ?


foto: ASC archiefAantal keren bekeken: 3914

Achterste rij, vierde van links: keeper Wil Freyser1946

’De rust in onze goede oude stad is teruggekeerd en duizenden aanhangers, supporters en spelers uit beide kampen, konden voor het eerst sinds weken hun door koortsspanning vermoeid hoofd, weer rustig neerleggen, vrouwen en verloofden niet uitgesloten! Maar liefst drie wedstrijden waren nodig om de uiteindelijke Kampioen aan te wijzen en natuurlijk was het voor ons ASC-ers een teleurstelling dat uiteindelijk onze aloude tegenstander LFC met de eer ging strijken, dank zij een doelpunt hetwelk niet toegekend had mogen worden! Wij voor ons zijn de vaste overtuiging toegedaan dat de overigens zeer goed leidende scheidsrechter Roosdorp de begane overtreding niet heeft geconstateerd, hetgeen voor ons jammer is. Enfin, gedane zaken nemen geen keer en het had ook omgekeerd kunnen zijn! Ook van deze plaats feliciteren wij LFC en wij menen het eerlijk wanneer wij hun veel succes toeroepen in de promotiewedstrijden; een nieuwe tweede klasser is heus voor Leiden geen overdadige weelde, wie het ook zij!’
De druiven zijn zuur, maar Rood-Zwart blijft heer in het voetbalverkeer. ASC is dit seizoen met LFC bovenaan in de derde klasse geëindigd. Beslissingswedstrijden zijn noodzakelijk om de kampioen te kunnen aanwijzen. De derde blijkt pas beslissend. Voor zo’n zesduizend toeschouwers wint LFC met 1-0. Dat er een luchtje aan die winnende treffer kleeft, is duidelijk.
Ajax wordt wel kampioen (van 2B) en promoveert naar de tweede klasse A. Ook ’tourt’ Ajax dit jaar naar en door Engeland. Desondanks kan niet echt van een bloeiende cricket-afdeling worden gesproken: ’Hoeveel leden weten eigenlijk dat onze Vereniging in 1892 als cricketclub is opgericht? En is het dan niet droevig dat het tegenwoordige ASC met z’n 300 leden met moeite één cricketelftal kan vormen, terwijl er dit jaar niet eens voldoende liefhebbers zijn om een juniorenelftal samen te stellen?’